Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en kommunal nämnd som låtit skolelever som vandaliserat träd delta i återplantering. Fråga om nämnden agerat på ett sådant sätt och med sådana medel som är förbehållet de rättsvårdande myndigheterna

Kommunal förvaltning Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut