Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en lantmäterimyndighet angående myndighetens rutiner för tillgodoseende av kraven i 2 kap. tryckfrihetsförordningen beträffande handlingar som är bortlämnade för skanning

Plan- och byggnadsväsendet Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut