Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Försäkringskassan, länsorganisationen Västernorrland, om diarieföring av överklaganden och begäran om omprövning

Försäkringskassan Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 5 paragraf 1 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 5 paragraf 3 Diarieföring Överklagande
Tillbaka till söka beslut