Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Kriminalvårdsstyrelsen om försöksverksamhet med inpasseringskontroll av personalen vid en kriminalvårdsanstalt

Kriminalvård Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Tvångsmedel/tvångsåtgärder Visitation
Tillbaka till söka beslut