Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Länsstyrelsen i Gotlands län med anledning av att länsstyrelsen omprövat ett beslut som den meddelat som andra instans

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Omprövning
Tillbaka till söka beslut