Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Migrationsverket angående bl.a. tjänstemäns agerande efter det att beslut om avvisning eller utvisning verkställts

Utlänningsärenden Regeringsformen - RF Bemötande
Tillbaka till söka beslut