Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Migrationsverket angående verkets samarbete med polisen i ett ärende om verkställighet av ett avvisningsbeslut

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Avvisning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut