Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av en husrannsakan m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Behörighet Beslut Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut