Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Socialnämnden i Mora kommun; fråga om underlåtenhet att enligt 13 § tredje stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ompröva vård som ges med stöd av 3 § samma lag

Vid en inspektion av Socialnämnden i Mora kommun framkom att nämndens IFO-utskott övervägt om vården som gavs AA, BB och CC. med stöd av 3 § LVU skulle fortgå, när nämnden egentligen skulle ha omprövat vården enligt 13 § tredje stycket LVU. Detta har lett till att det i tre olika fall inte har fattats överklagbara beslut. Socialnämnden kritiseras för dessa brister i handläggningen.

Tillbaka till söka beslut