Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Statens ansvarsnämnd beträffande grunderna för ett beslut om avstängning av en kammaråklagare från arbetet

Övrig statsförvaltning Avsaknad av lagstöd Beslut Disciplinansvar
Tillbaka till söka beslut