Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Statens jordbruksverk rörande frågan om ett beslut om avlivning enligt djurskyddslagen var ett sådant beslut som kunde överklagas

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Överklagande
Tillbaka till söka beslut