Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Stockholms tingsrätt med anledning av handläggningstiden i ett brottmål där målsägandena var under 18 år

Allmänna domstolar Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Expediering Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut