Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om beläggningssituationen inom kriminalvården m.m.

Kriminalvård Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. Beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:202) om Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om.
Tillbaka till söka beslut