Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om bl.a. hur underrättelseinformation hanterats i en brottsutredning

Tullverket gjorde ett ingripande mot en narkotikaöverlåtelse på en
snabbmatsrestaurang. Fyra personer som tog emot narkotikan greps. Den person som överlämnade narkotikan kunde dock lämna platsen.

JO har i ett initiativärende granskat hur viss underrättelseinformation hanterades inom förundersökningen och hur förundersökningen bedrevs när det gäller vem som överlät
narkotikan. Utredningen har avsett både Tullverket och Åklagarmyndigheten.

I beslutet gör JO uttalanden bl.a. om undersökningsledarens ansvar för att ta reda på om det finns underrättelseinformation eller spaningsmaterial som kan ha beröring med förundersökningen.

Det som har kommit fram i granskningen väcker enligt JO frågor om huruvida utredningen av vem som överlät narkotikan bedrevs med tillräcklig kraft. Det finns vidare frågetecken om vilken närmare underrättelseinformation som projektledaren vid Tullverket förde vidare till den åklagare som var undersökningsledare och vad
åklagaren självmant gjorde för att undersöka vilken sådan information som fanns. Utredningen medger dock inte tillräckligt säkra slutsatser för att föra fram någon kritik i dessa avseenden. Däremot kritiseras åklagaren för att utredningsdirektiv inte
dokumenterades.

Tillbaka till söka beslut