Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om placeringen av intagna i avskildhet

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering)
Tillbaka till söka beslut