Tillbaka till söka beslut

Initiativärenden mot en socialnämnd och en länsrätt; fråga om det funnits rättsliga förutsättningar för att reglera umgänge mellan en far och hans son med stöd av 14 § LVU

Förvaltningsdomstolar Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Umgänge
Tillbaka till söka beslut