Tillbaka till söka beslut

Inspektion och stängning av en restaurang; kritik mot Tjörns kommun och dess kommunchef

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 20 Regeringsformen - RF kapitel 11 paragraf 7 Dokumentation
Tillbaka till söka beslut