Tillbaka till söka beslut

JO:s tillsyn över Statens järnvägar efter bolagisering av huvuddelen av dess verksamhet. Frågor huruvida tågmästares och väktares agerande mot en resenär innebär myndighetsutövning

Myndighetsutövning, gränsen för
Tillbaka till söka beslut