Tillbaka till söka beslut

Kameraövervakning av en intagen

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Bild- och ljudupptagning
Tillbaka till söka beslut