Tillbaka till söka beslut

Klagomål angående handläggningen av ett ärende enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; anmälan mot Länsrätten i Göteborg m.fl. avseende handläggningstiden m.m.

Förvaltningsdomstolar Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Förhandling/ sammanträde Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut