Tillbaka till söka beslut

Kommunicering i ett ärende om återkallelse av serveringstillstånd. Fristen för yttrande över ett mindre tillskott till utredningen

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Kommunicering Tidsfrist
Tillbaka till söka beslut