Tillbaka till söka beslut

Krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats

Kommunal förvaltning Personuppgiftslagen (1998:204) - PUL Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet Publicering

Sedan en kommun besökts av journalister publicerades ett pressmeddelande på kommunens webbplats med information om besöket. Pressmeddelandet innehöll uppgifter om att en person misstänktes för brott; bl.a. angavs felaktigt att en polisanmälan gjorts. I beslutet konstateras att en kommun i sin informationsverksamhet måste iaktta regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet samt även värna den enskildes privat- och familjeliv. Kommunstyrelsen får kritik för att den vid utfärdandet av pressmeddelandet inte levt upp till dessa skyldigheter.

Tillbaka till söka beslut