Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, för långsam handläggning av förundersökningar där målsägandena var under 18 år

I ett ärende vid åklagarkammaren i Borås har både misstankar om sexualbrott mot barn och bl.a. våldtäkt mot en vuxen handlagts. Barnens pappa var utpekad som gärningsman. Från det att den första anmälan i ärendet gjordes har handläggningen pågått i ca två år och sju månader. Jag konstaterar att en så lång handläggningstid är oacceptabel och är kritisk till att inte kraftfullare åtgärder, inte minst från kammarledningens sida, vidtogs för att skynda på handläggningen.

Tillbaka till söka beslut