Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för att i beslag tagna handlingar i original lånats ut och för att detta inte dokumenterats

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslag Dokumentation Förundersökning
Tillbaka till söka beslut