Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Åklagarmyndigheten och åklagare där samt mot Polismyndigheten i Skåne, för att en förundersökning bedrivits så bristfälligt att gärningen hann preskriberas, samt mot en av åklagarna, som väckt åtal för preskriberade brott

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning Preskription Åtal
Tillbaka till söka beslut