Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Åklagarmyndigheten och en rådman vid Luleå tingsrätt för handläggningen av ett frihetsberövande

En person som var häktad i sin utevaro skulle transporteras från Finland till Sverige. Enligt lag skulle tingsrätten hålla häktningsförhandling senast fyra dygn efter det att den misstänkte kom till Sverige. Åklagarmyndigheten hade i förväg fått en resplan som angav när planet med den misstänkte beräknades landa på Arlanda flygplats. Åklagarmyndigheten tog inte reda på om resplanen följdes och underrättade inte tingsrätten om när den misstänkte kom till Sverige. Tingsrätten tog inte heller reda på när den misstänkte kom till Sverige. Tingsrätten kom att hålla häktningsförhandling efter utgången av fyradygnsfristen, vilket ledde till att den misstänkte släpptes fri. Den misstänkte var frihetsberövad i mer än två och en halv timme utan lagstöd. Åklagarmyndigheten och den ansvariga domaren får kritik.

Tillbaka till söka beslut