Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Allmänna ombudet hos Skatteverket som i ett beslut uttalat sig på ett sätt som strider mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Regeringsformen - RF Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut