Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning i Göteborgs kommun för att på en förälders begäran ha lämnat ett yttrande till en domstol i en umgängestvist

Kommunal förvaltning Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB Regeringsformen - RF Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Barn/ungdom Kommunicering Objektivitet, opartiskhet, saklighet Umgänge
Tillbaka till söka beslut