Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Banverket och en sektionschef där som genom påtryckningar förmått en forskare att “återta ett brev”; frågor även om jäv vid fördelning av forskningsanslag och om förvaltningsbesluts överklagbarhet

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Jäv Objektivitet, opartiskhet, saklighet Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut