Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Barn- och bildningsnämnden i Surahammars kommun sedan en person “portförbjudits” från ett bibliotek

Kultur Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut