Tillbaka till söka beslut

Kritik mot barn- och grundskolenämnd för underlåtenhet att individuellt pröva en elevs rätt till fortsatt skolskjuts m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (1985:1100).
Tillbaka till söka beslut