Tillbaka till söka beslut

Kritik mot bl.a. en åklagare vid åklagarkammaren i Halmstad för långsam handläggning av en förundersökning m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning Preskription
Tillbaka till söka beslut