Tillbaka till söka beslut

Kritik mot bl.a. Säkerhetspolisen för passivitet i ett ärende om rättelse av uppgifter i belastningsregistret m.m.

Polisväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning Rättelse
Tillbaka till söka beslut