Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Bromma stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för underlåtenhet att enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) rätta skrivfel i beslut

Bromma stadsdelsnämnd i Stockholms kommun beviljade en biståndssökande boendestöd med, enligt beslutet, 20 timmar/vecka. Av motiveringen till beslutet framgår dock att avsikten varit att med delvis avslag till ansökan bevilja boendestöd med 20 timmar/månad. Stadsdelsnämnden kritiseras för sin underlåtenhet att enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) rätta skrivfelet, vilket bland annat lett till att den biståndssökande inte kunnat få beslutet prövat i domstol då det inte gått henne emot.

Tillbaka till söka beslut