Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Bygg- och miljönämnden i Partille kommun för handläggningen av ett återförvisat ärende och kritik mot en tjänsteman för innehållet i ett e-postmeddelande

I februari 2013 återförvisade länsstyrelsen ett ärende om ingripande enligt plan- och bygglagen till bygg- och miljönämnden. Nämnden har såvitt framgår av utredningen hos JO ännu inte avgjort ärendet och får kritik för det. En tjänsteman får dessutom kritik för ett e-postmeddelande vars innehåll strider mot regeringsformens krav på saklighet.

Tillbaka till söka beslut