Tillbaka till söka beslut

Kritik mot byggnadsnämnd angående utformningen av vissa skrivelser till sökanden i ett ärende om bygglov

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Beslutsmotivering, utformning av beslut Kommunicering
Tillbaka till söka beslut