Tillbaka till söka beslut

Kritik mot byggnadsnämnd för underlåtenhet att till saklig prövning ta upp av ägare till grannfastighet gjord framställning om ingripande mot olovlig båtuppläggning

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL kapitel 10 Beslut Rätten till domstolsprövning
Tillbaka till söka beslut