Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Dalslands folkhögskola, Västra Götalandsregionen, för handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling

Sedan ett betyg begärts ut av en enskild har folkhögskolan på eget initiativ informerat den som betyget avsåg om detta. Skolans agerande har bedömts som olämpligt mot bakgrund av de intressen som bär upp offentlighetsprincipen. Även fråga om att betyget inte lämnats ut.

Tillbaka till söka beslut