Tillbaka till söka beslut

Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Västra Götaland för att handlingar i ett verkställighetsärende överlämnats till en utländsk ambassad utan att någon sekretessprövning gjorts

Utlänningsärenden Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Utlänningsförordningen (2006:97) Dokumentation Sekretess Verkställighet
Tillbaka till söka beslut