Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Diskrimineringsombudsmannen för långsam handläggning

Diskrimineringsombudsmannen Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 7 Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut