Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare för att ett uttalande under en sakframställning inte kompletterades på visst sätt

Åklagarväsendet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Rättegångsbalken - RB Partsinsyn Sekretess
Tillbaka till söka beslut