Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Gävle, för handläggningen av en förundersökning

Ett ärende vid åklagarkammaren i Gävle gällde bl.a. misstankar om att en flicka under 18 år utsatts för sexuellt ofredande. I ett sådant ärende är huvudregeln att ett beslut i åtalsfrågan ska vara fattat så snart det kan ske och senast inom tre månader från det att någon är skäligen misstänkt för brottet. Åtal väcktes emellertid först cirka åtta månader efter det att tidsfristen löpt ut trots att utredningen i princip var slutförd redan innan fristen löpte ut. Sedan den misstänkte slutdelgivits utredningen, kallade åklagaren till ett möte med bl.a. målsäganden och dennes vårdnadshavare för att höra deras uppfattning i åtalsfrågan. Jag konstaterar att handläggningstiden är oacceptabel och är kritisk även till att åklagaren kallade till mötet.

Tillbaka till söka beslut