Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Halmstad, för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut