Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Skåne för långsam handläggning av en förundersökning

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut