Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål, för ett beslut att inte inleda förundersökning med anledning av en anmälan om tjänstefel

Polisväsendet Åklagarväsendet Omhändertagande av berusade personer, lagen (1976:511) om - LOB Rättegångsbalken - RB Beslut Förundersökning Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut