Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, Västerorts åklagarkammare i Stockholm, för ett beslut att inte inleda förundersökning

En åklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm kritiseras för att hon förbisåg ett påstående om brott i en anmälan när hon tog ställning i förundersökningsfrågan.

Tillbaka till söka beslut