Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en barn- och grundskolenämnd för dröjsmål med fullgörande av anmälningsskyldigheten i 71 § socialtjänstlagen (1980:620) med anledning av en händelse rörande barn i ett kommunalt familjedaghem.

Utbildning ,forskning, studiestöd Socialtjänstlagen (1980:620). paragraf 71 Anmälningsskyldighet Barn/ungdom Information
Tillbaka till söka beslut