Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en befattningshavare vid förvaltningen för lärande och arbete i Forshaga kommun för att hon gjort en s.k. orosanmälan i tjänsten trots att den rörde privata förhållanden

En befattningshavare vid förvaltningen för lärande och arbete i Forshaga kommun gjorde en s.k. orosanmälan avseende sina brorsbarn till en annan kommun. Befattningshavaren angav i anmälan att hon gjorde den i sin egenskap av tjänsteman. Anmälan var skriven på kommunens brevpapper och undertecknad med befattningshavarens tjänstetitel. Befattningshavaren får kritik för att hon gjorde anmälan i tjänsten trots att hon fått kännedom om förhållandena kring brorsbarnen i sin egenskap av privatperson och således inte genom förvaltningens verksamhet.

Tillbaka till söka beslut