Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en befattningshavare vid Social resursförvaltning i Göteborgs kommun för uttalanden i ett intyg till Kronofogdemyndigheten

En kurator vid socialtjänsten upprättade ett intyg åt en kvinna i ett ärende hos Kronofogdemyndigheten som rörde en hyresbetalning.

Som regel har socialtjänsten inte anledning att i sak uttala sig i en sådan fråga som i detta fall. Det utesluter dock inte att socialtjänsten, på begäran av en part, i ett ärende hos Kronofogdemyndigheten kan utfärda ett intyg om dennes kontakter med socialtjänsten.

Intyget innefattade synpunkter på en annan person än den intyget gällde och en bedömning av betalningsskyldigheten. För att inte riskera att påverka förtroendet för socialtjänsten borde kuratorn enligt JO ha avstått från att upprätta intyget eller i varje fall i väsentlig mån ha begränsat de uppgifter i intyget som rörde någon annan. Kuratorn kan därför inte undgå kritik för sin handläggning.

Tillbaka till söka beslut