Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, för handläggningstiden i ett mål om uppehållstillstånd

Ett mål om uppehållstillstånd handlades mycket långsamt. Den totala handläggningstiden uppgick till drygt två år och målet var i princip klart för avgörande under mer än ett och ett halvt år. Den domare som ansvarade för handläggningen får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut